Under sommaren 2024 kommer Sunnebygden att berikas med ytterligare en teater. Skådespelaren Jakob Hultcrantz Hansson, tidigare verksam på Västanå Musik och Teater, sätter upp sin första föreställning på Tractor Teater hemma på gården i Västansjö. 

Jakob som Didrik i Västerbottensteaterns uppsättning av Jernbanan 2023. Foto: Patrik Degerman 

Tractor Teater

Arbetet med en ny scen väntar Jakob. Efter 22 år på Västanå Musik och Teater, bygger han upp sin Tractor Teater hemma på gården i Västansjö, några kilometer från Rottneros. Tractor Teater blir ett komplement till andra arenor. Nu finns möjligheten att se ännu mer vid ett teaterbesök i Sunne.

Jakob Hultcrantz Hanssons plats på jorden är gården Lilltomta som har placerats vackert intill Västansjö, och precis här, i hans lada, kommer Tractor Teater att ha plats för 60 – 80 sittplatser. Det första uppförandet på Tractor Teater  är enmansföreställningen Jernbanan som är berättelsen om en ensam mans försvarstal från sin cell på Långholmens fästning. Didrik – som spelas av Jakob själv –  var en landsbygdens kämpe, som i sin iver att få järnvägsbygget att dras genom hans bygd Lillvattnet i Västerbotten, fängslas efter anklagelser om förskingring, skattefusk samt bedrägeri och urkundsförfalskning. 

Jernbanan

Under hösten 2023 spelade Jakob densamma Didrik Mårtensson på Västerbottensteaters uppsättning av Jernbanan (manus av Dag Thelander och regi av Bobo Lundén). Didriks försvarstal är en sammanfattande komposition av ett epos på sju böcker av författaren Sara Lidman. 

För att göra anpassningen till en enmansföreställning har Jakob bearbetat det ursprungliga manuset och tillfört sina egna regiidéer och uttryck. Originaluppsättningen rymde en hel del musik med ett stråk av visa och musikal, vilket även Jakobs Jernbanan kommer att innehålla, och precis som i Västerbottensteaters Jerbanan handlar det om Didrik och hans demoner som kommer in och påverkar och ifrågasätter hans försvarstal. 

 –I min föreställning är demonerna osynliga eftersom jag är ensam på scen. Ibland får jag själv ta rollen som en av demonerna för att föra storyn vidare men oftast gör jag det i rollen som Didrik.  Han dryftar sitt stora samvetskval, samtidigt som han försvarar sitt agerande att få Järnvägen till den plats som den går idag, berättar Jakob. 

I Jakobs version sker alla samtal i karaktärens huvud, men två personer finns med i Jakobs föreställning och det är de två kvinnorna Anna Stava – Didriks fru – och Hagar, som är amma och barnflicka till hans son. 

–Hagar är en mystisk karaktär som är svår att få grepp om och hon gestaltar huvuddemonen. Där finns något ouppklarat som är spännande att leta i. Didrik har ett mycket dåligt samvete över hur han har hanterat vissa situationer och genom detta satt hela sin familj och bygd i skuld. Sara Lidman är den sista som betalar av Erik Lidmans (Saras farfar), berättar Jakob, som vill beröra oss genom att väcka vår medkänsla och känslighet. 

En man och hans teater

Jakob alternerar mellan skådespelare, regissör, manusbearbetare, byggledare, ljus- och ljudtekniker och mycket mer. Han vill dock betona att arbetet bygger på många andra personers medverkan. 

– Jag får otroligt mycket stöd och hjälp från en massa människor. Folk har varit enormt generösa, säger en tacksam Jakob. Musiken – som är skriven av Pär Wikström – kommer att arrangeras och spelas in av musikern Mattias Kågström under april/maj för att användas som playback. Kvinnorna, Ellinor Lindgren och Amina Avic ska filmas under samma period för att verkligen sväva in i rummet som demoner. Han får också hjälp av komikern och snickaren Erik Axelson med att bygga publikgradängen på teatern.

Premiär 5 juli
Jernbanan kan ses på Tractor Teater, Västansjö, från premiären den 5 juli till den 4 augusti med sex föreställningar i veckan.
Kommer Didriks försvarstal att bevisa att det han gjorde var för bygdens bästa?

Köp biljetter

Jakob som Didriki enmansföreställningen Jernbanan.

Jakob i rollen som Gösta Berling Västanå Teaters uppsättning av Gösta Berlings saga 2011.

Mer av Jakob

Kan du inte få nog av Jakob har han gjort många roller i flertalet filmer och teateruppsättningar, se vilka filmer han spelat i och övrig information här.

Från MARIA WERN – Fienden ibland oss (2020). Foto Saerun Noren

TEXT: KATARINA GÅSSTE