Sunnenytts integritetspolicy
 
Hantering av personuppgifter
 
Sunnenytt värnar om din personliga integritet och vi strävar efter att skydda dina personuppgifter (all information om en identifierbar fysisk person). Sunnenytt tillämpar GDPR, den nya dataskyddsförordning som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. 
 
Förordningen skiljer mellan allmänna personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter behandlas aldrig av oss utan föregående samtycke. Däremot kan vi registrera följande allmänna personuppgifter om dig i våra register. 
 
Namn
Företag
Företagets adress
Telefon
Mobil
E-postadress
Kundhistorik
 
Informationen behandlar vi konfidentiellt och används enbart i samband med köp och försäljning av material och tjänster. Lagringsperiod 36 månader från det att ditt senaste köp. Detta påverkar i övrigt inte villkoren för vårt samarbete.
 
​För oss är det viktigt att du känner dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om det är något du är osäker på eller om du vill bara vill veta mer om hur dina personuppgifter hanteras.
 
Sunnenytt
Sussie Rundqvist