Selma Lagerlöfs litteraturpris 2024 tilldelades författaren Steve Sem-Sandberg, ledamot i Svenska akademien.

”För att han i existentiellt mättade och mångtydiga romaner gestaltar människans motsägelsefullhet.”

Pristagaren fotograferad vid Selma Lagerlöfs skrivbord i biblioteket på Mårbacka.

Foto: Kjell Sundström.


I Steve Sem-Sandbergs prosakonst är språket inte bara ett medel för att berätta en historia, utan något i sig självt; en organism som kräver sin egen plats och insisterar på sin egen betydelse i den värld den beskriver. Det är ett språkarbete som lyser upp och besvärjer de ofta mycket mörka platser romanerna besöker.

I romantrilogin Theres (1996), Allt förgängligt är bara en bild (1999) och Ravensbrück (2003) och i romanerna De fattiga i Łódź (2009) och De utvalda (2014), eller senare års W. (2019) och Oceanen (2022) återfinns en lång rad komplexa litterära individer skapade utifrån befintliga förlagor som speglar några av Europas plågsammaste erfarenheter.

I likhet med Selma Lagerlöf finns hos Steve Sem-Sandberg ett genuint intresse för människans och tillvarons gråzoner. Begrepp som ondska och godhet, hopp och förtvivlan är inte nödvändigtvis varandras motsatser, utan flytande företeelser. Hos båda författarna finns också en stark solidaritet med den trasiga, misslyckade människan som fastnat i sig själv eller är oförmögen att frigöra sig från godtycket i det samhällsliv som omger henne. De visar båda hur livet kan få en människa att brista och falla sönder, men också vad hoppet om upprättelse och värdighet kan betyda.

Foto: Thron Ullberg

Steve Sam-Sandberg

Steve Sem-Sandberg är född 1958 och bosatt i Stockholm. Hans författarskap har under åren rönt stora framgångar både i Sverige och internationellt. Sedan 2008 verkar han som kritiker på Dagens Nyheter och var dessförinnan länge knuten till Svenska Dagbladets kulturredaktion, bland annat som redaktör för essäsidan Under strecket och en period som biträdande kulturchef.

År 2009 tilldelades han Samfundet De Nios stora pris och samma år mottog romanen De fattiga i Łódź Augustpriset för årets skönlitterära bok och nominerades även till Nordiska rådets litteraturpris. Romanen har sedan dess blivit en stor internationell framgång med utgivning i fler än 25 länder. Också romanen De utvalda (2014) nominerades till Augustpriset och för den franska översättningen mottog han det prestigefyllda Prix Médicis Étranger. År 2019 kom romanen W. som hyllades av en enig kritikerkår och nominerades till Nordiska rådets litteraturpris, Augustpriset och Sveriges Radios romanpris. Hans senast utgivna roman är Oceanen från 2022. I oktober 2020 invaldes Steve Sem-Sandberg på stol 14 i Svenska akademien där han tog sitt inträde i april 2021.

I likhet med Selma Lagerlöf finns hos Steve Sem-Sandberg ett genuint intresse för människans och tillvarons gråzoner. Begrepp som ondska och godhet, hopp och förtvivlan är inte nödvändigtvis varandras motsatser, utan flytande företeelser. Hos båda författarna finns också en stark solidaritet med den trasiga, misslyckade människan som fastnat i sig själv eller är oförmögen att frigöra sig från godtycket i det samhällsliv som omger henne. De visar båda hur livet kan få en människa att brista och falla sönder, men också vad hoppet om upprättelse och värdighet kan betyda.


Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris

Selma Lagerlöfs Litteraturpris delas ut av en stiftelse med samma namn. Den har sitt säte i Sunne och bildades 1983 av Sunne kommun, Fryksdalens Sparbank och dåvarande Hotell Selma Lagerlöf . Huvudsponsorer är Rottneros AB och Lars Wingefors AB . Medfinansiärer är Region Värmland, Länsförsäkringar Värmland och Folkuniversitetet.

Stiftelsen kom till för att vidga informationen om Fryksdalen och lyfta fram de kulturella traditioner och miljöer i sunnebygden, som spelat så stor roll bland annat i Selma Lagerlöfs och sedermera Göran Tunströms författarskap. Stiftelsen leds av en styrelse. Ordförande är Lena Gynnemo, Östra Ämtervik.

Om uppdraget står det så här i stiftelsens stadgar:
Stiftelsen avser att främja författarskap i Selma Lagerlöfs anda genom att dela ut ett litteraturpris till författare för ett eller flera verk på svenska språket; rikssvenska och finlandssvenska författare är således jämställda. I anslutning till prisutdelningen genomförs Kulturveckan i Sunne som anordnas av stiftelsen. Prisjuryn består av ledamöter utsedda av stiftelsen, Mårbackastiftelsen, Selma Lagerlöfsällskapet och Kungliga biblioteket.

Om regler för utdelande av priset sägs följande:
Selma Lagerlöfs Litteraturpris är avsett som belöning för framstående författare i Selma Lagerlöfs anda. Detta kriterium får ges vidsträckt innebörd. Visserligen bör priset i första hand tillfalla en prosaförfattare och epiker vars verk är förankrat i svensk eller annan nordisk miljö och litterär tradition, men uppmärksamhet bör också ägnas åt författare av barn- och ungdomslitteratur. Facklitterära författare med verk av betydande litterär kvalitet bör därjämte komma i fråga. Priset kan ges för ett särskilt verk, men bör främst vara en belöning för ett samlat författarskap. Den av styrelsen fastställda prissumman får inte delas.

Birgitta Trotzig mottog det första priset 1984. Bengt Berg fick det 2023. Lördagen den 10 augusti 2024 delas Selma Lagerlöfs Litteraturpris ut för fyrtionde gången. Prissumman är 100 000 kronor.


Tidigare pristagare

 • 2023 Bengt Berg
 • 2022 Inger Edelfeldt
 • 2021 Niklas Rådström
 • 2020 Monica Fagerholm
 • 2019 Kristina Sandberg
 • 2018 Carola Hansson
 • 2017 Lars Norén
 • 2016 Sara Stridsberg
 • 2015 Stewe Claeson
 • 2014 Lotta Lotass
 • 2013 Kjell Johansson
 • 2012 Klas Östergren
 • 2011 Ellen Mattson
 • 2010 Jan Lööf
 • 2009 Lars Gustafsson
 • 2008 John Ajvide Lindqvist
 • 2007 Barbro Lindgren
 • 2006 Lars Jakobson
 • 2005 Birgitta Stenberg
 • 2004 Sigrid Combüchen
 • 2003 P C Jersild
 • 2002 Peter Englund
 • 2001 Agneta Pleijel
 • 2000 Torgny Lindgren
 • 1999 Kristina Lugn
 • 1998 Göran Palm
 • 1997 Per Olov Enquist
 • 1996 Rolf Edberg
 • 1995 Ulla Isaksson
 • 1994 Stig Claesson
 • 1993 G eorg Henrik von Wright
 • 1992 Tove Jansson
 • 1991 Lars Gyllensten
 • 1990 Lars Andersson
 • 1989 Kerstin Ekman
 • 1988 Lars Ahlin
 • 1987 Göran Tunström
 • 1986 Astrid Lindgren
 • 1985 Sara Lidman
 • 1984 Birgitta Trotzig

Ledamöter i stiftelsens jury

Emi-Simone Zawall, litteraturvetare, skribent, redaktör, ordförande i juryn
Anna Nordlund, docent i litteraturvetenskap, representerar Mårbackastiftelsen
David Gedin, docent i litteraturvetenskap, representerar Kungliga biblioteket
Jakob Olsson, doktorand i litteraturvetenskap, representerar Selma Lagerlöf-sällskapet
Bia Sigge, f. d. förläggare, representerar Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris
Linus Gårdfeldt, poet och universitetsadjunkt i litteraturvetenskap, representerar Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris.


Kulturveckan firar 40 år 4 – 11 augusti 2024

Några programpunkter under årets Kulturvecka

SÖNDAG 4 AUG. 19.00
SPEGELSALEN ROTTNEROS PARK

Invigning av Kulturveckan. Invigningstalare författaren Kristina Sandberg.
Musik Roger Molin, gitarr.

MÅNDAG 5 AUG. 21.30
KOLSNÄS GRUSPLAN

Drive-In-Bio för motorburen publik.
I samarbete med Sunne kommun.

TISDAG 6 AUG. 19.00
FRYKENSALEN, SUNNE BIBLIOTEK

Ebba Witt-Brattström om Moa och Harry Martinsson i sin nya bok, ”Vi som drabbade samman med våra ödens hela bredd”.

ONSDAG 7 AUG. 10.00 OCH 13.00 SPARBANKSSALEN

Barnteater Äggy. Ingång från Kvarngatan.
I samarbete med Fryksdalens Sparbank och Riksteatern Värmland.

ONSDAG 7 AUG. 19.00
FRYKENSALEN, SUNNE BIBLIOTEK

Planetskötarna Fredrik Loberg om sin nya bok som bygger på intervjuer från norr till söder om hur vi vill vårda vår planet.

TORSDAG 8 AUGUSTI 16.00
SUNNE BIBLIOTEK

Boktips. Författarna Karina Johansson,
Anna-Karin Sandell och Cathrine Brunzell berättar om sina nya böcker.

TORSDAG 8 AUG. 19.00
SPEGELSALEN, ROTTNEROS PARK

Konsert med Wermland Operas stråkar.

FREDAG 9 AUG. 19.00
FRYKENSALEN, SUNNE BIBLIOTEK

Författarsamtal med pristagaren.

LÖRDAG 10 AUG. 15.00
FRYKENSALEN, SUNNE BIBLIOTEK

Prisutdelning. Landshövding Georg Andrén,
tal av och till pristagaren.
Musik Claudia Mitnei, harpa och Radu Mitnei fiol.

SÖNDAG 11 AUG. 11.00
ÖSTRA ÄMTERVIKS KYRKA

Högtidsgudstjänst med biskop emeritus Esbjörn Hagberg och kyrkoherde Hans-Viktor Krolovitsch, Sunnlåt. Kransnedläggning vid Selma Lagerlöfs grav. Kyrkkaffe med Röda Korset.

SÖNDAG 11 AUG. 15.00
FRYKENSALEN,SUNNE BIBLIOTEK

Utblick med Mellanöstern-korrespondent
Stina Blomgren.

Läs mer och se uppdaterat program på Kulturveckans hemsida